Get Adobe Flash player
UkrainianEnglish

Аудит обов’язковий для всіх емітентів

Роз’ясненням НКЦПФР від 12.03.2013 р. № 1 уточнено порядок застосування частини третьої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо подання аудиторського висновку у складі регулярної річної інформації емітентами цінних паперів.

Read more...

 

Новий порядок перевірки учасників фондового ринку

З 5 квітня 2013 р. набрав чинності новий Порядок проведення перевірок дотримання вимог законодавства про цінні папери щодо професійної діяльності на фондовому ринку та діяльності саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку, затверджений Рішенням НКЦПФР від 12.02.2013 р. № 161 (надалі – «Порядок»).

Read more...

 

Реформа депозитарної системи. До чого слід готуватися емітентам?

Зміни, що запроваджуються Законом України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI від 6 липня 2012 року (далі - Закон), можна назвати докорінними, оскільки сама депозитарна система зазнає перебудови: вводяться нові суб’єкти, перерозподіляються функції між існуючими.

Read more...

 

Проведення річних зборів АТ: останні строки збігають

Акціонерним компаніям, які досі не розпочали підготовки до зборів, доведеться вкладатися у дуже стислі терміни, щоб запобігти серйозних санкцій за порушення законодавства – до 30 березня акціонери мають бути повідомлені про збори, щоб провести їх бодай в останній день відведеного законодавством строку.

Read more...

 

Значна частина АТ досі не проводять річні збори і не звітують перед НКЦПФР

Між тим, чинне законодавство не лише встановлює для таких компаній фінансову відповідальність, а й передбачає можливість їх примусової ліквідації за ініціативою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Законодавством покладений обов’язок на акціонерні товариства проводити щорічні загальні збори акціонерів до 30 квітня наступного за звітним роком.

Read more...

 
More Articles...
Learn moreServices
03150 Ukraine, Kiev, Yamskaya st., 72
phone:: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 fax: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua