Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Корпоративний секретар від «АЛЬЯНС РАТУШНЯК І ПАРТНЕРИ»

Послуга «Корпоративний секретар» від ЮК «АЛЬЯНС РАТУШНЯК І ПАРТНЕРИ» передбачає виконання обов’язків, які віднесені законодавством до повноважень корпоративного секретаря, та  цілої низки юридичних послуг консультаційного та практичного характеру, необхідних в процесі діяльності акціонерного товариства.

Функції корпоративного секретаря виконують висококваліфіковані адвокати і юристи ЮК «АЛЬЯНС РАТУШНЯК І ПАРТНЕРИ», які тривалий час практикують в різних сегментах корпоративного права: юридичному супроводі операцій з цінними паперами, створенні та реорганізації компаній, злиттях та поглинаннях, врегулюванні корпоративних спорів, захисті прав акціонерів тощо.

Залучення до вирішення завдань, які виникають в процесі корпоративного управління, професійних фахівців в сфері корпоративного права, має цілу низку переваг над іншими шляхами вирішення проблеми, наприклад, введенням в штатний розпис підприємства посади корпоративного секретаря.

Головна перевага полягає в тому, що фахівці «АЛЬЯНС РАТУШНЯК І ПАРТНЕРИ» мають значний досвід супроводу різних аспектів діяльності АТ, що дозволяє їм оперативно запропонувати ефективні шляхи вирішення «нестандартних» ситуацій.

Місія «Корпоративного секретаря» від ЮК «АЛЬЯНС РАТУШНЯК І ПАРТНЕРИ» - надати кваліфіковану юридичну допомогу як корпоративним клієнтам - емітентам цінних паперів, так і приватним клієнтам - власникам акцій, інших цінних паперів та корпоративних прав.

Між тим, з часу прийняття Закону України «Про акціонерні товариства» корпоративне законодавство в Україні постійно ускладнюється.

Цінні папери українських АТ переведено в електронну (бездокументарну) форму, що значно ускладнило процедуру їх обігу: емітенти зобов’язані відкривати та утримувати рахунки в цінних паперах, укладати договори та регулярно взаємодіяти із депозитаріями та зберігачами. Проведення емісій цінних паперів зумовлює необхідність проходження цілого комплексу реєстраційних процедур. Не менше нюансів приховують процедури деномінації акцій, збільшення або зменшення статутного капіталу АТ.

Проведення загальних зборів акціонерів перетворено на вкрай формалізовану процедуру: для організації зборів необхідно не тільки повідомляти акціонерів трьома способами (персональне повідомлення, публікація в офіційному ЗМІ, розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР), а й замовляти та отримувати в депозитарію реєстри власників цінних паперів,  на підставі яких здійснюється розсилка персональних повідомлень та реєстрація акціонерів на зборах.

Самі збори також проводяться з дотриманням багатьох процедурних формальностей: обрання передбачених законом органів (реєстраційна комісія, голова та секретар, лічильна комісія), оформлення протоколів, в необхідних випадках затвердження бюлетенів для голосування, тощо. 

З міркувань публічності та відкритості фондового ринку, на емітентів покладено обов’язок офіційно оприлюднювати значний масив відомостей, що стосується їх діяльності. При цьому поряд із так званою «регулярною інформацією», яка підлягає розкриттю у встановлені законодавством строки, визначена також «особлива інформація», яка розкривається позачергово, у вкрай стислі строки.

Основу сучасного корпоративного законодавства складають Закони України «Про цінні папери та фондовий ринок», "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", «Про депозитарну систему України», «Про акціонерні товариства» та інші, на підставі яких ухвалюються безліч підзаконних актів НКЦПФР. У сукупності створена складна та масивна нормативна база, що рясніє колізіями та «білими плямами», серед яких подекуди  складно орієнтуватись навіть професіоналам.  

Недотримання визначених законодавством процедур може призвести не тільки до претензій з боку акціонерів, наслідками яких може бути визнання рішень зборів недійсними, а й до притягнення емітента й його посадових осіб до відповідальності: як в формі фінансових санкцій, розмір яких подекуди може сягнути десятків чи навіть сотень тисяч гривень, так і в формі інших санкцій, починаючи від зупинення обігу цінних паперів і закінчуючи примусовою ліквідацією емітента як юридичної особи.

Таким чином, функціонування корпоративної структури без належного юридичного супроводу пов’язане із значними ризиками.

Звернувшись до нас, Ви можете отримати професійні юридичні послуги та консультації з усіх питань діяльності акціонерних товариств, корпоративного права та корпоративного управління.

Наш досвід та практика допоможуть вам досягти бажаних результатів.

Щоб отримати юридичну консультацію чи замовити юридичну послугу телефонуйте нам за тел.. 044-227-16-81(82) або пишіть на пошту info @ corparatesecretary.com.ua

Завжди раді Вам допомогти.

 
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua