Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Нове положення про дематеріалізацію

Разом із вступом в силу нового Закону України «Про депозитарну систему України», Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) прийнято низку нормативних документів, серед яких варто відзначити Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів (рішення НКЦПФР 30.05.2013 N 932).

На сьогоднішній день залишається формально чинним Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування (рішення НКЦПФР 30.06.2000 N 98).

Нове Положення, дещо деталізує та встановлює нові строки на певних етапах здійснення дематеріалізації. Серед іншого, в офіційному лексиконі НКЦПФР нарешті з’явилося слово «дематеріалізація», ранішнім аналогом якого був термін «знерухомлення».

Відповідно до новго Положення, процедура підготовки до дематеріалізації має відбуватися наступним чином:

-          не пізніше 10 днів (у чинному Положенні 30 днів) з дня прийняття рішення про дематеріалізацію цінного паперу емітент зобов’язаний повідомити фондові біржі, на яких цінні папери перебувають у лістингу;

-          в той самий строк емітент повинен розмістити повідомлення про дематеріалізацію у друкованому виданні НКЦПФР;

-          в той самий строк мають бути надіслані персональні повідомлення власникам цінних паперів;

-          наступний етап - заміна свідоцтва про випуск іменних цінних паперів у документарній формі на свідоцтво про випуск цінних паперів у бездокументарній формі; забезпечується припинення випуску іменних цінних паперів у документарній формі в системі реєстру власників іменних цінних паперів;

-          на останньому етапі відбувається депонування глобального сертифікату у Національному депозитарії, з яким укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів.

Нове Положення вже зареєстроване Мін’юстом та набере чинності після його опублікування.

Нагадаємо, що відповідно до нового Закону України «Про депозитарну систему України» цінні папери мають бути переведені у бездокументарну форму існування не пізніше 12.10.2014 р. Невиконання цієї вимоги призведе до фактичної неможливості нормального здійснення емітентом своєї діяльності, так як існуватимуть перешкоди для проведення загальних зборів та будь-яких операцій з відчуження (обтяження) цінних паперів.

Корисні посилання:

Закон України «Про депозитарну систему України»

Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів (рішення НКЦПФР 30.05.2013 N 932)

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua