Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Визначення ліквідності цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) розробила та прийняла за основу Проект рішення «Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж», яким пропонується затвердити Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, та, зокрема, вводиться поняття критеріїв ліквідності цінного папера, встановлюється вимога до фондових бірж визначати рівень ліквідності цінних паперів кожного торговельного дня та оприлюднювати його на власному веб-сайті.

Відповідно до Змін, в залежності від значення показників кількості укладених біржових контрактів (договорів), обсягу торгів та кількості осіб, в інтересах яких укладались біржові контракти (договори) за цим цінним папером, цінний папір може мати перший, другий або третій рівень ліквідності.

Також, Змінами я передбачено обов’язок для фондової біржі  (щодо цінних  паперів першого ступеня ліквідності та/або цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу) або можливість (для цінних  паперів другого або третього ступеня ліквідності) зупинити торги цінним папером залежно від ступеня зміни поточної ціни від ціни закриття попереднього торговельного дня цього цінного папера.

Внесення вищезазначених Змін пояснюється тим, що ліквідність цінних паперів є одним з ключових параметрів фондового ринку. Визначення ліквідності є особливо актуальним саме для українських цінних паперів, адже торги окремими цінними паперами не носять регулярного характеру, що створює суттєві перешкоди для інституційних інвесторів, які розпоряджаються значними пакетами фондових інструментів, проводячи операції по коригуванню створених портфелів.

Запропоновані показники, які дозволяють оцінити ліквідність цінного папера, використовують основні статистичні дані про торги та не потребують проведення складних розрахунків.

Так ліквідність цінного паперу визначається рядом об’ємно-кількісних факторів, серед яких є величина пакету купівлі-продажу цінних паперів, величина різниці між заявкою на купівлю та заявкою на продаж, обсяг операцій купівлі-продажу цінного паперу за певний період часу,  кількість укладених контрактів за певний період часу, кількість клієнтів учасників біржових торгів, в інтересах яких укладалися біржові контракти та інше.

Крім того, зазначеним проектом Змін до Положення внесено інші зміни до Положення про функціонування фондових бірж, зокрема:

- встановлено можливість внесення до біржового списку цінних паперів на виконання судових рішень, щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення;

- фондовим біржам надано можливість не використовувати при розрахунку біржового курсу біржові контракти (договори), які мають ознаки маніпулювання;

- заборонено укладати біржовий контракт (договір) за заявками, які подають різні учасники біржових торгів в інтересах одного і того ж клієнта.

Як зазначає Комісія прийняття даного акту буде сприяти позитивним змінам на фоновому ринку, а саме: забезпечення впорядкованості діяльності фондових бірж; введення поняття критеріїв ліквідності цінного папера, що характеризують ситуацію цінової нестабільності; надання можливості інвесторам управляти ризиками, пов’язаними з купівлею-продажем цінних паперів на фондових біржах; встановлення зобов’язання або надання можливості (в залежності від ступеня ліквідності) фондовим біржам зупинити торги цінним папером залежно від ступеня зміни поточної ціни від ціни закриття попереднього торговельного дня цього цінного папера.

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua