Get Adobe Flash player
УкраїнськаАнглійська

Проект змін до Порядку здійснення нагляду за проведенням загальних зборів акціонерних товариств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - «НКЦПФР») затвердила проект Рішення «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств»розроблений відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Закону України «Про акціонерні товариства» з метою здійснення перевірки дотримання вимог актів законодавства, забезпечення реалізації державної політики щодо контролю за діяльністю на фондовому ринку емітентів цінних паперів для захисту інтересів держави та приватних інвесторів у цінні папери.

Даним проектом пропонується спростити процедуру проведення нагляду шляхом запровадження наступних змін:

- визначення чіткого переліку питань, які необхідно дослідити робочій групі під час проведення нагляду, виключивши неконкретні загальні формулювання;

- визначення чіткої дати складання протоколу за результатами проведення нагляду.

- спрощення процедури отримання документів від акціонерного товариства.

За інформацією НКЦПФР при розробці нового регуляторного акту забезпечено єдиний уніфікований підхід до нагляду за дотриманням емітентами вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства.

Прийняття вказаного регуляторного акту також дозволить Комісії своєчасно вживати заходи щодо запобігання порушенням законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства.

Так безпосередньо пропонується передбачити, що уразі ненадання посадовими особами акціонерного товариства необхідних документів на вимогу НКЦПФР та після здійснення відповідного запису в Протоколі про ненадання посадовими особами акціонерного товариства та/або особами, уповноваженими на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представниками юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерами письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів із відповідних документів та іншої інформації, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, це може бути підставою для проведення позапланової перевірки акціонерного товариства з питань дотримання вимог законодавства при скликанні та проведенні загальних зборів акціонерів товариства в порядку встановленому Комісією.

Також пропонується встановити чіткий строк для оформлення та підписання Протоколу. Так відтепер Протокол після підписання його всіма членами контрольної групи та посадовою особою акціонерного товариства уповноваженою на це вручається цій особі у день завершення проведення Нагляду.

Окрім того запропоновано виключити вимогу, щодо перевірки представниками Комісії відповідності реєстрації акціонерів (їх представників за довіреністю) вимогам чинного законодавства.

Також внесено ряд коректурних змін задля приведення термінології Порядку у відповідність до чинного законодавства.

В разі впровадження зазначеного регуляторного акту НКЦПФР зможе здійснювати функції нагляду за дотриманням емітентами вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства при реєстрації акціонерів, проведенні загальних зборів, голосуванні та підбитті його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств відповідно до стандартів чинного законодавства.

 
Дізнатись більшеНаші послуги
Україна 03150, м.Київ, вул. Ямська, 72
тел.: +38(044)227-16-81 +38(044)227-16-82 факс: +38(044) 586-46-59
e-mail: info@corporatesecretary.com.ua